Mona Vatamanu & Florin Tudor Press

Mona Vatamanu & Florin Tudor Press


"Mona Vatamanu & Florin Tudor's 'Geometric Analogies'"
Art Agenda, by Natasha Ginwala
December 2012

"Mona Vatamanu and Florin Tudor"
Flash Art, by Gregory Montreuil
March/April 2011


"Mona Vatamanu and Florin Tudor"
Artforum, by Johanna Burton
November 2008